Download the app

Melyik lehetőséggel élnél szívesebben?

  1. Részt vennék egy heti nyereményjátékon, melyen pénzösszeget nyerhetek.
  2. Részt vennék egy ingyenes próbaórán egy nyelvtanfolyamon.
  3. Mindkettő.
Regisztrációjával egyben támogatja a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványt.

A nyereményjátékban való részvételhez kérjük, adja meg a következő adatait!

Hozzájárulok, hogy az itt megadott személyes adatokat a NILS ID. Kft. (székhely: 2141 Csömör, Tinódi utca 32/D., cégjegyzékszám: 13-09- 181214, e-mail cím: company@nilsay.com) Szervező az adatvédelmi szabályzatban és a játékszabályzatban foglaltak szerint a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása érdekében, továbbá marketing és direkt marketing célból kezelje, melynek keretében hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott elérhetőségeken Szervező közvetlen megkeresést intézzen hozzám, amely tevékenység Szervező által végzett gazdasági reklámnak minősülhet.

Az alábbiakban lehetősége van arra, hogy Szervező az Ön adatait továbbítsa azon jogalanyok felé, akik részére történő adattovábbításhoz Ön kifejezetten hozzájárulását adja. A hozzájárulás a lent található adott jelölőnégyzet kipipálásával történik. A felsorolt jogalanyok, mint az adattovábbítás címzettjei jogosultak a továbbított személyes adatokat marketing és direkt marketing célra felhasználni. Az adattovábbítás címzettjei által végzett adatkezelés szabályait ezen jogalanyok adatkezelési szabályzatai tartalmazzák.

Résztvevő jogosult az adattovábbítást megtiltani és a már továbbított adatok törlését kérni szervezőnél és a címzettnél.

This website uses cookies. If you close this notice, you will accept their use.
Accept and Close